WASZ SUKCES JEST NASZYM SUKCESEM

O sukcesie naszych Klientów, a co za tym idzie sukcesie Kancelarii decyduje tworzący ją zespół. Wierzymy, że wartość Kancelarii stanowią ludzie w niej pracujący. Ich wiedza, kompetencje, zaangażowanie oraz doświadczenie decydują o jakości świadczonych usług i o tym jak jesteśmy postrzegani.

Nasz zespół potrafi wygrywać nawet najtrudniejsze sprawy!

O nas

Joanna
Klonowska-Dobrońska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (2005-2010 r.) oraz Wydziału Ekonomii (2010-2012 r.) Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując odpowiednio tytuł magistra Prawa z wynikiem bardzo dobrym oraz tytuł Magistra Zarządzania nieruchomościami z wynikiem dobrym. Stypendystka programu zagranicznej wymiany studentów Erazmus Wydziału Prawa w Pizie, Włochy w 2008 r. (Università degli Studi di Pisa), którą ukończył m. in. Galileusz, następnie programu MOST na Uniwersytecie Wrocławskiem w 2009 r. W trakcie studiów doświadczenie zdobywała m.in. jako Wiceprzewodnicząca Studenckiej Poradni Prawnej w latach 2009-2010 a także poprzez praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Departamencie Spraw Międzynarodowych. Wieloletni sportowiec, osiągający laury w zawodach branżowych i nie tylko. Wartości wyniesione ze sportu z sukcesem przenosi na życie zawodowe.

Członkini Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, w której odbyła aplikację i złożyła egzamin adwokacki, zdobywając doświadczenie zawodowe m.in. w Kancelarii Joanny Kucharzewskiej. W trakcie aplikacji pełniła funkcję Starosty, aktywnie uczestnicząc w życiu Izby poprzez udział w seminariach i konferencjach m.in. Ogólnopolskiej dotyczącej Ochrony Danych Osobowych w Jastrzębiej Górze w 2013 roku.

Umiejętność dobierania celów i nieustanna chęć podnoszenia własnych kompetencji sprawiły, że w codziennej pracy wykazuje się niezwykłym zaangażowaniem, z wyjątkową dbałością podchodząc do Klientów i ich potrzeb. Rzetelność oraz terminowość są jej znakiem firmowym.

Włada językiem angielskim, włoskim i niemieckim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym, uzyskała w 2011 r. broniąc prace magisterską pt. „Ochrona Praw Rodziców w Świetle Standardów Praw Człowieka” pod kierunkiem prof. T. Jasudowicza. W okresie studiów była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej, wolontariuszką w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Ukończyła również m.in. Szkołę Prawa Hiszpańskiego, Facultat de Dret Universitat de Valencia.

Jest aktywnym członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, w której odbyła aplikację i złożyła egzamin adwokacki, zdobywając doświadczenie zawodowe m.in. w Kancelarii Adwokackiej Sylwii Żuk- Białozór. W 2014 r. została finalistką Ogólnopolskiego Konkurs Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. S. Mikke, uprzednio zdobywając pierwsze miejsca na Środowiskowym, jak i Izbowym etapie Konkursu. Sportowiec, osiągający sukcesy m.in. na Ogólnopolskiej Letniej Spartakiadzie Prawników, w grach zespołowych.

Sprawy swoich klientów podejmuje z pasją i zaangażowaniem, dążąc do realizacji wspólnie wyznaczonego celu. Dzięki indywidualnemu podejściu do Klienta oraz bogatej i rzetelnej wiedzy, pomaga rozwiązać nie tylko problemy o charakterze prawnym, ale i życiowym. W swojej pracy kieruje się wartościami wyniesionymi ze sportu. W obu dziedzinach dla osiągnięcia sukcesu ważne jest zaangażowanie, cierpliwość, systematyczność, umiejętność pracy zespołowej oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Włada językiem angielskim, hiszpańskim.

Marta
Seroka