Kalendarz

Aktualności Kwiecień 2017

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – oddalenie powództwa.

01.04.2017 r.

Coraz częstszą sytuacją jest otrzymanie przez dłużnika nakazu zapłaty, na podstawie którego dłużnik zobowiązany jest do zapłaty określonej kwoty na rzecz Funduszu sekurytyzacyjnego. Nie zawierał z nim przecież żadnej umowy? Znaczna część dłużników, z różnych względów, ignoruje przedmiotowe orzeczenie, które w konsekwencji uzyskuje przymiot prawomocności. Jest to prosta droga do wszczęcia przez Fundusz postępowania egzekucyjnego. Wielu dłużników dopiero w tym momencie – zajęcia rachunków bankowych – zaczyna interesować się sprawą. Jest to dużym błędem. W żadnym wypadku nie można ignorować powództwa wytoczonego przez Fundusz sekurytyzacyjny. Podmiot ten, co do zasady, na podstawie uprzednio dokonanej cesji ma prawo samodzielnie dochodzić wierzytelności, […]

Oferta

Dla klientów indywidualnych

Dla podmiotów gospodarczych